Saturday, December 27, 2014

Người bạn muôn đời

(My Forever Friend)
Đời vạn lối quanh co tương lai nào có ai hay
Đâu người cảm thông hoài
Dù quyền quí cao sang hay lạc loài bước lang thang
Vẫn mong ước bình an
Ánh sáng soi đường dài mỏi mê
Đưa người mau quay về
Suối nước trong bình tịnh bốn bề
Cạnh vầng đá chở che

Cuộc đời lúc nắng trong hoa tươi nhẹ bước thong dong
Biết rằng Chúa ở cùng
Ngày thử thách đau thương đôi vai nặng gánh gian truân
Có tay Chúa đỡ nâng
Bóng mát nơi sa mạc khô hạn
Vỗ về tiếng thở than
Vững chiếc neo thuyền trong bão giông
Bình lặng giữa cuồng phong

Đời tôi sống hôm nay luôn nương cậy Chúa yêu thương
Mỗi giờ phút, mỗi dặm đường
Đời lạc thú với bao ảo vọng rồi sớm pha phôi
Bước theo Chúa thảnh thơi
Ánh sáng chứa chan lòng thỏa vui
Tỏ bày Chúa cho người
Đức tin trông cậy chẳng dời
Tận về chốn nghỉ ngơi

Ngài là bạn thân muôn đời
Ngài là thiết hữu không rời
Bình minh tươi mới
Lúc gió mưa giăng mờ lối
Chúa vẫn luôn ở cạnh tôi
Ngài là bạn thân đời tôi.