Friday, August 4, 2017

Sao trời không mưa

Nắng gắt lâu rồi sao trời không mưa
Cỏ lá mệt nhoài phơ phất gió lùa
Hoa chưa nở đã bạc đầu ủ rũ
Bụi lắng im lìm bờ úa dậu thưa

Đất khát lâu rồi sao trời không mưa
Cây non èo uột xơ xác giữa mùa
Chim đem tiếng hót bay tìm xứ khác
Để lại tổ buồn lặng ngắt vườn xưa

Nước cạn lâu rồi không thấy mưa rơi
Người đi khơi mạch gian nan cả đời
Đồng cằn ruộng hạn lên đầy gai góc
Tủi lòng nông phu nón áo tả tơi

Nắng cháy lâu rồi sao trời không mưa
Thế gian ngột ngạt ngóng gió sang mùa
Đôi lần mây kéo ì ầm sấm vọng
Vẫn thiếu mưa rơi, trời vẫn nỡ đùa.