Thursday, December 28, 2017

Chiều cuối năm

Chiều cuối năm yên ắng
Mây nhàn nhạt ủ giăng
Hạt mưa đọng lạnh căm
Rơm rớm ngoài cửa sổ

Tâm tư nào loang lổ
Mảnh vườn nào xác xơ
Gió cuốn mất đường tơ
Về hư không nguồn cội

Đoá hồng nào chết vội
Còn thương mảnh trăng tàn
Vài ba tiếng quạ khan
Chắp thành lời niệm khúc

Mồ côi không di chúc
Độc hành chẳng than van
Bừng một đóa nắng tràn
Rồi ra đi lặng lẽ

Chiều không gian quạnh quẽ
Đèn ảo não pha phôi
Đom đóm đã về trời
Chờ mùa đông khép lại.